Att paddla i älven
Älven är trafikerad av diverse fartyg och båtar. Det man framför allt ska vara beredd på är Paddanbåtar och Älvsnabbar. Ett och annat lastfartyg kan passera på älven. Om någon av Stenas färjor skulle vara i rörelse gäller det att hålla MYCKET gott avstånd.

Med tanke på övrig trafik är det absolut säkrast att korsa älven så vinkelrät som möjligt och för övrigt hålla sig i ytterkanterna av eller utanför farleden.

Här kan man ta sig i land
Alla som paddlar förväntas hjälpa till om någon annan hamnar i problem. Behöver man ta sig i land så finns det ett antal möjligheter längs banan:

Hisingssidan
– Nedströms Lindholmen – stenskravel.
– Färjenäs, utanför golfbanan – grus/sandstrand.

Göteborgssidan
– Uppströms Fiskehamnen – stenskravel.
– Nedströms Novotel – grusstrand.
– Röda sten – klippor.

Och
En del säkerhetstrappstegar längs kajer (inget strax efter Fiskhamnen på Göteborgssidan, där ligger Stenas Roro-båt och Tysklandsbåten, sedan större vik ned mot Sjömagasinet.)

Comments are closed.